Logo

PAI (Torlon®) plader

Til emner som udsættes for stor belastning og høje temperaturer. PAI – Polyamidimid – er mest kendt under handelsnavnet Torlon®. Der er tale om et delkrystallinsk termoplastisk materiale. Materialet kombinerer mekanisk styrke og dimensionsstabilitet på en måde, der gør det specielt velegnet til emner som udsættes for stor belastning og høje temperaturer. Torlon anvendes især til hårdt belastede maskindele og dele der, udover belastning, udsættes for høje temperaturer. I motordele som f.eks. stempler, stempelringe, ventiler o.l. har man med succes erstattet konventionelle materialer med Torlon. Materialets gode slidegenskaber og termiske stabilitet gør det velegnet til dele i motor- og maskinkonstruktioner samt til elektriske komponenter. Sammenfattende kan væsentlige anvendelsesområder for Torlon beskrives med følgende:

 • Stempler
 • Stempel- og tætningsringe
 • Ventildele
 • Styrevinger for kompressorer
 • Spindler i printere
 • Temperatur- og slidbelastede maskinkomponenter

Særligt om PAI:

 • Glimrende bevarelse af mekanisk styrke og stivhed i et bredt temperaturområde
 • Ekstrem høj dimensionsstabilitet op til 250°C
 • Ekstremt gode slid- og friktionsegenskaber – specielt Torlon 4301 PAI
 • Fremragende UV-resistens
 • Ekstrem modstandsdygtig over for radioaktiv stråling – gamma- og røntgenstråling
 • Lav selvantændelighed
 • Stor stivhed
 • Stor udmattelsesstyrke
 • Anvendelser i damp
 • Anvendelser i forbindelse med et bredt udsnit af aggressive kemikalier

Der findes tre Torlon kvaliteter med hver sine særlige egenskaber: Torlon 4203 PAI (gul/okker), Torlon 4301 PAI (sort) og Torlon 5530 PAI (sort).

Vil du vide mere om PAI?