Logo

PETP (Ertalyte®) plader og rundstænger

Delkrystallinsk PETP - også kaldet Polyetylentereftalat - har p.g.a. en god kombination af mekaniske, termiske og elektriske egenskaber et meget bredt anvendelsesområde. Delkrystallinsk PETP og den modificerede type PETP TX anvendes inden for mekanisk konstruktion, typisk hvor der for plast er tale om relativt højt belastede elementer ofte kombineret med krav om stor målfasthed, lav friktion og ringe slid. Dette er krav, der ofte stilles til lejer, tandhjul, ruller og lignende maskinelementer. PETP anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr ofte p.g.a. gode elektriske egenskaber kombineret med meget stor termisk stabilitet og mekanisk styrke.

Særligt om Delkrystallinsk PETP:

 • Stor styrke og stivhed
 • Fordelagtig krybebestandighed (lille koldflydning)
 • Stor målfasthed (ringe fugtoptagelse og lav termisk udvidelseskoefficient)
 • Hård og polerbar overflade
 • Gunstige friktions- og slidegenskaber
 • Høj slagstyrke, men lav kærvslagstyrke (kærvfølsomt)
 • Gode elektriske egenskaber
 • Høj kemikalieresistens

Bør dog anvendes med forsigtighed ved:

 • Konstruktioner med kærvspændinger
 • Anvendelse i varmt vand eller damp
 • Stærke opløsningsmidler og/eller koncentrerede syrer og baser
Vil du vide mere om PETP?