ISO certificering af Vink Plast

Certificering er en uafhængig bedømmelse af et produkt, en proces eller en ydelse. En bedømmelse, der giver omverdenen sikkerhed for, at det certificerede lever op til nogle angivne krav, som f.eks. krav i standarder ISO 9001 (kvalitet). Hos Vink Plast tror vi på kontrol af såvel vores egen forretningsgang, såvel som en streng kontrol af vores leverandørers produkter. På den måde lever vi op til både vores egne, men også i højere grad vores kunders ønsker om en plastleverandør med styr på sagerne.

Du finder certifikatet ved at klikke på banneret herover eller ved at klikke her!

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies