Dodd-Frank Act artikel 1502 og EU Regulativ 2017/821 – Konflikt mineraler

I august 2012 godkendte United States Securities and Exchange Commission (SEC) endeligt regler vedrørende indkøb af konfliktmineraler, som beskrevet i "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act", afsnit 1502. Reglerne gælder for aktieselskaber i USA og pålægger virksomhederne krav om årligt at indberette deres brug af konfliktmineraler med Den Demokratiske Republik Congo som oprindelsesland. 

Den amerikanske kongres vedtog Dodd-Frank Act på baggrund af formodninger om, at udvinding og handel med mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene finansierer væbnede grupper og dermed bidrager til uroen i området. Der er gentagne beretninger om, at væbnede grupper kæmper om kontrollen af minerne og benytter tvangsarbejde i minedriften og transport af mineralerne. Indtægterne fra de ulovlige aktiviteter går til at finansiere konflikten i Den Demokratiske Republik Congo og den omkringliggende region. Dermed bidrager de til den fortsatte humanitære krise i området.

Konfliktmineralerne er tin, tantal, wolfram og guld både i form af malm og raffinerede materialer. De omhandlede lande er udover Den Demokratiske Republik Congo landene i De Afrikanske Store Søers Område, da de regnes som konfliktramte og højrisikoområder. 

EU har vedtaget et regulativ omkring samme tema den 8. juni 2017 – EU 2017/821. Det træder i kraft den 1. januar 2021.

Du kan downloade Vink Plast konfliktmateriale dokumentation her!

You can download the Vink Plast conflict material documentation here!

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies