RoHS

RoHS er en forkortelse af “Restriction of the Use of certain Harzardous Substances in electrical equipment”, eller på dansk begrænsning af anvendelsen af vise farlige stoffer I elektrisk og elektronisk udstyr. Det oprindelige direktiv havde nummer 2002/95/EC og blev vedtaget i 2002 og trådte i kraft i EU den 1. juli 2006.

Direktiv 2011/65/EU trådte i kraft i 2011 og er kendt som RoHS 2 og indeholder, udover de farlige stoffer, en CE mærkning.

I 2015 udsendte EU et nyt direktiv – 2015/863 – som er kendt som RoHS 3. I RoHS 3 tilføjes yderligere fire stoffer (phtalater) til den oprindelige liste.

Download Vink's RoHS erklæring her!

You can download the Vink Plast RoHS version in english here!

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies