Vink Plast har som mission at skabe værdi for sine kunder ved at levere optimale plastløsninger. Det er vigtigt for os, at vores plastløsninger har en så lav miljøpåvirkning som muligt. Da Vink udelukkende distribuerer og forarbejder i plasthalvfabrikata* og ikke selv fremstiller plast- halvfabrikata, er det vigtigt, at vi kender vores leverandører og deres produkter indgående med hensyn til deres miljøbelastning. I vores egen del af værdikæden er det også vigtigt for os, at forarbejdning og opskæring af plasthalvfabrikata sker ved en så lav miljøpåvirkning som muligt.

Endelig arbejder vi løbende på at forbedre sortering og dermed optimere bortskaffelsen af plastaffald.

Dette indebærer at:

  • Vor virksomhed udøves i overensstemmelse med miljølovgivningen og miljøregulativer, og vi betragter disse som minimumskrav til virksomheden.
  • Vi er opdateret på udviklingen i dansk og international lovgivning i relation til de stoffer, der anvendes i vores plasthalvfabrikata.
  • Vores plast halvfabrikata kan genanvendes eller afbrændes.
  • Råvarerne i vores plasthalvfabrikata lever op til kravene i RoHS, REACH samt anbefalinger og forbud fra European Chemicals Agency (ECHA).
  • Vi arbejder på at reducerer vores energi og opvarmningsforbrug bl.a. i samarbejde med eksterne rådgivere.
  • Hvis kunden ønsker det, tager vi restmaterialer retur i henhold til forudgående aftale.
  • Vi sorterer vores plastaffald i forskellige typer, hvilket øger genanvendelighedsgraden.
  • Vores miljøpolitik og miljøskrift er tilgængelig på internettet, og nye medarbejdere og kunder med potentiale til et længerevarende samarbejde introduceres til denne.

Du kan læse meget mere om plast og miljøet i vores miljøbrochure: Plast - det miljørigtige materialevalg (pdf.)

*Plast halvfabrikata er plader, rundstænger, emnerør og folier der typisk er ekstruderet eller støbt. Plasthalvfabrikata bruges enten i de producerede dimensioner eller opskæres eller videreforarbejders og finder anvendelse i utallige produkter i industrien, byggeriet og inden for reklamebranchen.