Plast og miljøet

Det er vigtigt for Vink, at vores plastløsninger har en så lav miljøpåvirkning som muligt. Da Vink udelukkende distribuerer og forarbejder i plasthalvfabrikata og ikke selv fremstiller plasthalvfabrikata, er det nødvendigt, at vi kender vores leverandører og deres produkter indgående med hensyn til deres miljøbelastning. I vores egen del af værdikæden arbejder vi løbende på at forbedre sortering og dermed optimere bortskaffelsen af plastaffald. Læs mere om dette i brochuren "Plast og miljøet" herunder.