CSR politik & code of conduct

Vink Plast’s mission er at skabe værdi for sine kunder, leverandører og medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vores plastløsninger skabes og håndteres under hensyntagen til mennesker og miljø og vi ønsker derfor at integrere sociale-, samfundsmæssige- og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter.

Miljø- og klimamæssigt agerer vi i overensstemmelse med miljølovgivningen og miljøregulativer og vi holder os opdaterede i dansk og international lovgivning i relation til de stoffer, der anvendes i plasthalvfabrikata. Vores plastaffald sorteres efter forskellige typer, hvilket øger genanvendelighedsgraden og arbejder løbende på at forbedre sorteringen og dermed optimere bortskaffelsen. Alle miljømæssige tiltag er formuleret i vores miljøpolitik og dokumenteret i brochuren ”plast og miljø”, som kan downloades her.

Vi er en del af en længere forsyningskæde og arbejder tæt sammen med vores leverandører i et partnerskab, hvor vi på struktureret vis søger at dele vores know-how om marked og produkter og derefter agerer ud fra denne viden.

I forhold til vores medarbejdere, anerkender Vink Plast at have et stort ansvar overfor deres trivsel og udvikling. Vi har i dette henseende formuleret - og efterlever - en række sundhedsfremmende politikker samtidig med at vi foretager løbende målinger af medarbejdertilfredshed og fremmøde. Vi tror på vigtigheden af at opretholde en rummelig arbejdsplads, der sikrer vore medarbejdere en god balance mellem arbejdsliv og fritid, ligesom vi ønsker at støtte medarbejderne i at have et sundt og aktivt liv.

Code of conduct for Vink Plast

Download på dansk!
Download på engelsk!