Genbrugsplast

Plast kan genanvendes op til 6 gange. I de tilfælde, hvor det ikke er rentabelt at genanvende plast, kan man i stedet udnytte den energi, man oprindeligt brugte til fremstilling af plastmaterialet. Det sker gennem affaldsforbrænding. Plastaffald har en større varmeværdi end kul, og kan være et særdeles værdifuldt supplement til energiforsyningen.

 

Danmark er det land i EU, der er bedst til nyttiggørelse af plastaffald. I 2006 blev 96% af alt plastaffald i
Danmark nyttiggjort. Det skete enten ved genanvendelse af plastmaterialerne til nye produkter – regenerering – eller ved at udnytte den energi, der frigives ved forbrænding, til kraftvarme.


Vink er specialister i plast. Det er et faktum som vi hverken kan eller vil løbe fra. Mere end 40 års erfaring har givet os en indsigt i plastmaterialernes fordele. Når vi taler fordele, gælder det såvel i udviklingen af effektive og konkurrencedygtige produkter som i hensynet til miljøet. Materialer, der ofte fejl-agtigt er blevet betragtet som stærkt miljøbelastende, men som reelt er en af de mindst miljøbelastende materiale-grupper. Stort set alle aktiviteter bruger af naturens ressourcer, hvorfor de også påvirker miljøet. Nogle mere end andre, og vi forsøger at give brugbare eksempler på, at plastmaterialerne hører til de mindst miljøbelastende.


Vink har som mission at skabe værdi for sine kunder ved at levere optimale plastløsninger.
Det er vigtigt for os, at vores plastløsninger har en så lav miljøpåvirkning som muligt.

Da Vink udelukkende distribuerer og forarbejder i plasthalvfabrikata* og ikke selv fremstiller plast- halvfabrikata, er det vigtigt, at vi kender vores leverandører og deres produkter indgående med hensyn til deres miljøbelastning. I vores egen del af værdikæden er det også vigtigt for os, at forarbejdning og opskæring af plasthalvfabrikata sker ved en så lav miljøpåvirkning som muligt.
Endelig arbejder vi løbende på at forbedre sortering og dermed optimere bortskaffelsen af plastaffald.