ISO certificeringer af Vink Plast

Certificering er en uafhængig bedømmelse af et produkt, en proces eller en ydelse. En bedømmelse, der giver omverdenen sikkerhed for, at det certificerede lever op til nogle angivne krav, som f.eks. krav i standarder ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). Hos Vink Plast tror vi på kontrol af såvel vores egen forretningsgang, såvel som en streng kontrol af vores leverandørers produkter. På den måde lever vi op til både vores egne, men også i højere grad vores kunders ønsker om en plastleverandør med styr på sagerne.

Du finder certifikatet 9001:2015 ved at klikke her!
Du finder certifikatet 14001:2015 ved at klikke her!