PSU, PPSU & PEI plast

rundstænger og plader

PSU 1000 halvfarikata er fremstillet af ikke UV-stabiliseret polysulfon råvare. Denne kvalitet har en god strålingsstabilitet, ringe jonisk urenhed samt god kemikalie- og hydrolyseresistens. Sammenlignet med PEI 1000 har dette materiale en mindre egenskabsprofil, således at det ofte erstatter polycarbonat i tilfælde hvor højere driftstemperaturer og større kemisk resistens er påkrævet. PSU 1000 anvendes sædvanligvis inden for fødevareindustrien til eksempelvis mælkemaskiner, pumper, ventiler, filtreringsplader og varmevekslere samt til medicinaludstyr, der udsættes for hyppig rengøring og sterilisering.

PPSU standardprodukter er fremstillet af råvaren Radel® R. Dette materiale har en højere slagstyrke og bedre kemisk resistens end PSU 1000 og PEI 1000. Desuden har PPSU 1000 samtidig en fremragende hydrolyseresistens, hvilket er baseret på en måling af svigt under dampautoklavering. Denne faktor gør materialet til det perfekte valg til medicinalapparater, som udsættes for hyppig dampautoklavering. Desuden er råmaterialet, som bruges til fremstilling af PPSU 1000 halvfabrikata, USP godkendt i klasse VI, hvorfor det er meget populært inden for medicinalindustrien (f.eks. til steriliseringsbakker, håndtag til tandlæge- og operationsinstrumenter, ortopædiske implantatforsøg, hydrauliske sammenkoblinger og fittings).

PEI 1000 halvfabrikata er fremstillet af råvaren Ultem®. Denne avancerede polymer er særegen, idet den kombinerer enestående termiske, mekaniske og elektriske egenskaber samtidig med, at materialet er svært antændeligt og har en meget ringe røgudvikling. Disse egenskaber gør materialet meget velegnet til blandt andet elektriske/ elektroniske isolatorer samt forskellige konstruktionskomponenter, der kræver høj styrke og stivhed under stigende temperaturer. PEI 1000 anses som særlig velegnet til fremstilling af medicinal- og analyseudstyr på grund af materialets hydrolyseresistens samtidig med at råvaren, som er anvendt til fremstilling af PEI 1000 halvfabrikata, er USP godkendt i klasse VI.

Særligt for både PSU, PPSU og PEI:

Denne materialegruppe finder stor anvendelse indenfor medicinal-, medico-, elektronik- og fødevareindustrien. Blandt hyppige anvendelser kan nævnes komponenter i medicinalapparater som udsættes for dampautoklavering, steriliseringsbakker, håndtag til tandlæge- og operationsapparater samt hydrauliske sammenkoblinger og fittings. Vær opmærksom på at PSU – polysulfone –, PEI – polyetherimide og PPSU – polyphenylene sulfone har ringe slidstyrke og er følsomme over for spændingskorrosion, hvor PSU er mest følsomt og PPSU mindst af de tre materialer. Særligt for alle produkter gælder i øvrigt:

  • Høj maksimal driftstemperatur i luft
  • Høj mekanisk styrke og stivhed over et bredt temperaturområde
  • Glimrende hydrolyseresistens – tåler hyppig sterilisation med damp
  • Sejhed selv ved lave temperaturer
  • God dimensionsstabilitet
  • Modstandsdygtig over for radioaktiv stråling
  • Gode elektriske og dielektriske egenskaber

Vil du vide mere om PSU, PPSU og PEI?