Credit Jens Lindhe

EPD/LCA på Vink's produkter

Byggeriet står for en stor del af Danmarks samlede CO2 udledning og en endnu større del af den samlede affaldsproduktion. Dertil kommer energiforbruget i bygninger og den egentlige bygge- og anlægsproces. Derfor er der kommet nye klimakrav til byggeriet fra 1. januar 2023. Det er beskrevet i ”National strategi for bæredygtigt byggeri,” som blev fremlagt af regeringen og en lang række støttepartier den 5. marts 2021.

Strategien betyder, at der er politisk enighed om, at indføre krav til den maksimale CO2 udledning pr. m2 pr. år for nybyggeri over 1000 m2 fra og med 2023 og for alt byggeri fra og med 2025. CO2 kravet indgår i det ændrede Bygningsreglement (BR 18). De nye krav øger behovene for data på de materialer der anvendes i byggeriet. Leverancer af en lang række byggematerialer skal kunne ledsages af en EPD/LCA (Environmental Product Declaration/Life Cycle Assesment). Vink Plast har i mange år leveret materialer til en lang række byggerier i Danmark. Vi har leveret materialer til overdækninger, ovenlys, interiør og ikke mindst facadebeklædninger. Materialer som Trespa, Larson, Lexan, Kerrock og Arco Plus er blevet kendte og hyppigt anvendte brands i byggeriet. Disse materialer har været med til at skabe nogle æstetisk flotte, funktionelle og holdbare byggerier.

Det ønsker Vink Plast naturligvis også, at de skal gøre i fremtiden. Derfor er vi i fuld gang med at indsamle de fornødne data på materialerne. Vi kan allerede nu tilbyde EPD’ere/LCA’ere på en lang række materialer (se herunder) og vi arbejder med vores leverandører på at gøre listen komplet. 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til de nye krav og ikke mindst hvis du har behov for oplysninger som du ikke finder på denne side.

Har du behov for hjælp ift. EDP/LCA?