Vinks retursystem – fra afskær til råmateriale og tilbage til nye plader klar til brug

 

Vink Plast har sat gang i et retursystem til afskær i akryl. Vi genanvender vores årlige rester i akryl på cirka 18 tons, og vi har nu også koblet flere kunder på retursystemet, så vi kan modtage afskær og rester i akryl og genanvende endnu mere plast.

Det særlige ved vores retursystem er, at resterne ikke bare bliver genanvendt. De bliver faktisk støbt om til helt nye akrylplader af samme kvalitet, som resterne oprindeligt stammer fra.

De regenererede plader forhandler Vink under navnet Green Cast®.

Genbrug med vindmøllestrøm

Inden resterne kan støbes til nye plader, skal de først laves til et råmateriale, som producenten kan arbejde med. Her bruger vi den tyske virksomhed Pekutherm, der er specialiseret i genanvendelse af plast.

Vi har besøgt Pekutherm for at blive klogere på processen og kontrollere, at vores plast bliver behandlet med omtanke, og at plasten bliver brugt som aftalt.

Vi har set, hvordan Pekutherm sorterer og fjerner film fra resterne og laver det om til enten granulat eller flager. Store, pæne stykker bliver til granulat og mindre stykker bliver kværnet til flager af plast, som bliver fyldt i sække og sendt til producenten af de genanvendte Green Cast®-akrylplader. Sådan får plastresterne nyt liv.

Pekutherm gør også en stor indsats i deres egen produktion for at være mere bæredygtige, da Pekutherm får alt deres strøm fra vindmøller, ligesom det er tilfældet for Vink Plast.

Klima-aftrykket er halveret

Den sidste del af genanvendelsesprocessen foregår hos Madreperla i Italien. Virksomheden producerer de nye, støbte Green Cast-plader ved, at flagerne af plast bliver omdannet til en flydende form. Plasten bliver så støbt til nye akrylplader af nøjagtig samme kvalitet, som var de produceret helt fra ny.

De genanvendte plader har et CO2 aftryk, der er langt lavere end det for akrylplader produceret fra ny (76% mindre CO2).

Kvalitetssikring af hele værdikæden

Hele processen er et stort skridt i retningen af bedre genanvendelse af plast og udnyttelse af hele materialet.

Her er ikke blot tale om genanvendelse, men om at genanvende materialet og få det samme produkt tilbage igen, der kan løse de helt samme opgaver. Derfor har vi et fuldendt returloop.

Vi er hos Vink Plast ikke tilfredse med blot at sige, at vi genanvender og håbe på, at alting er som det skal være i resten af kæden. Vi vil vide med sikkerhed, at materialerne bliver genanvendt på ordentlig og ansvarlig vis hos vores samarbejdspartnere. Det har vi vished for, da vi har et stort kendskab både til vores samarbejdspartner Pekutherm, der omdanner vores plastrester til granulat og flager samt vores leverandør af de færdige genanvendte Green Cast®-plader fra Madreperla.

Vi håber at vores retursystem kan vokse endnu mere, og at endnu flere af vores kunder med meget afskær i akryl vil bidrage til at genanvende mere plast.

Billede: Jacob Busk Jensen, salgschef (t.v.) sammen med Morten Grue Jakobsen, Business Unit Director med afskær i Vinks produktion. Sækkene bliver sendt til genanvendelse hos Pekutherm.

Fakta

  • Hvert år sender vi 18 tons akrylrester til genanvendelse.
  • Vi forventer at modtage yderligere 20 tons akrylrester fra kunder.
  • Green Cast® akrylpladers bidrag til global opvarmning er 76% mindre end akryl produceret fra ny (virgin akryl).