Optiske egenskaber for plast:

(Gennemsigthed og UV resistens)

 

 

 

Forskellig plast typer har forskellig optiske egenskaber. Typisk er amorf plast tilgængelig i gennemsigtig eller translucent kvaliter i deres naturlige farve.

Disse kan have forskellig lysgennemgang / absorptionsspektrum, og det kan være vigtig for applikationen at finde den rette plast type eller farve, hvis man skal bruge plast som lysfilter eller skal måle optiske egenskaber igennem en plast plade.

Vink har lys spektrum på de fleste plast typer over et rimelig stort bølgelænge spænd. Kontakt Vink Plast for hjælp til din appliaktion.

Akryl(PMMA) er den type plast, som har den største lysgennemgang/ lystransmission for synligt lys, og kan derfor indfarves til at fjerne en eventuel uønsket bølgelængde fra en proces eller måling. Perspex kommer i et stor udvalg af standard farve og kan også fåes i special indfravet udgave ved stor batch indkøb.
Eksempel på lysgennemgang vises her under med klar og rød perspex, som kan brugs som filter mod UV og blåt lys.

Plast som ikke er amorft (semikrystallinsk plast) er altid turbid og ikke gennemsigtig i sin optiske egenskab for synlig lys. Derfor er plastens optiske egenskaber interessant for refleksion af lys, og optisk nedbrydning af plast i UV-lys.

UV-resistens (sollys)

Ved udendørs anvendelser eller ved anvendelser hvor plastmaterialet udsættes for UV-lys er det vigtigt at undersøge det valgte materiales UV-resistens. Plastmaterialet kan være UV-resistent i sig selv, eller det kan gøres UV-resistent ved tilsætning af additiver – typisk 1 % carbonblack eller antioxidanter.

I nedenstående grafiske oversigt giver vi et overblik over materialernes UV-resistens. Vi arbejder med fire niveauer – dårlig, moderat, god og excellent. Betydningen af de fire niveauer findes nederst på siden.

 

Forklaringer til UV-vurderinger

1 = Dårlig:    Markant tab af mekaniske egenskaber. Reduktion af styrke, fald i slagstyrke, revnedannelser, markante overfladeændringer – generelt markant svigt i performance. Bør ikke anvendes udendørs.

2 = Moderat: Tab af mekaniske egenskaber, tydelig påvirkning af overfladen. Kan anvendes udendørs i kortere perioder. 

3 = God:     Synlig påvirkning af overfladen (misfarvning/mattering/tab af glans), men stort set ingen påvirkning af de mekaniske egenskaber. Hvis farveændringer kan accepteres, kan det anvendes udendørs.

4 = Excellent: Stort set upåvirket hvad såvel overflade som mekaniske egenskaber angår.

Generelt bør man aldrig vælge materiale baseret på graferne alene, men kontakte Vink Plast for at få en vurdering af den konkrete anvendelse i det konkrete miljø.

Alle vurderinger af UV-egenskaber er baseret på mellemeuropæiske vejrforhold.