Dodd-Frank Act artikel 1502 og EU Regulativ 2017/821 – Konflikt mineraler

I august 2012 godkendte United States Securities and Exchange Commission (SEC) endeligt regler vedrørende indkøb af konfliktmineraler, som beskrevet i "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act", afsnit 1502. Reglerne gælder for aktieselskaber i USA og pålægger virksomhederne krav om årligt at indberette deres brug af konfliktmineraler med Den Demokratiske Republik Congo som oprindelsesland. 

Den amerikanske kongres vedtog Dodd-Frank Act på baggrund af formodninger om, at udvinding og handel med mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene finansierer væbnede grupper og dermed bidrager til uroen i området. Der er gentagne beretninger om, at væbnede grupper kæmper om kontrollen af minerne og benytter tvangsarbejde i minedriften og transport af mineralerne. Indtægterne fra de ulovlige aktiviteter går til at finansiere konflikten i Den Demokratiske Republik Congo og den omkringliggende region. Dermed bidrager de til den fortsatte humanitære krise i området.

Konfliktmineralerne er tin, tantal, wolfram og guld både i form af malm og raffinerede materialer. De omhandlede lande er udover Den Demokratiske Republik Congo landene i De Afrikanske Store Søers Område, da de regnes som konfliktramte og højrisikoområder. 

EU har vedtaget et regulativ omkring samme tema den 8. juni 2017 – EU 2017/821. Det træder i kraft den 1. januar 2021.

Du kan downloade Vink Plast konfliktmateriale dokumentation her!

You can download the Vink Plast conflict material documentation here!