Affald bliver til nye plastplader: Sådan fungerer vores returloop

 

Der er mange gode grunde til at genanvende plast. Det giver både en besparelse i CO2-udledningen og samtidig bliver plastaffaldet gjort til nytte. Derfor har vi et system til genanvendelse af vores rester i akryl, så de bliver til nye akrylplader af præcis samme kvalitet.

Vores retursystem til akryl håndterer nu mere end 18 tons plastrester om året, som bliver genanvendt til nye plastplader. Vi har samtidig et overblik over, hvad der sker med plastresterne og kan følge vores plast hele vejen fra afskær til genanvendelse og til et nyt produkt er klar til at komme ud og skabe værdi i verden igen.

Vi forventer at få yderligere 20 tons afskær fra kunder, så vi har indtil videre planer om at håndtere 38 tons i alt.

Vink skærer hvert år tusindvis af emner på mål for vores kunder. Der kan være afskær og rester, som ikke kan bruges. Det samler vi sammen, og to gange årligt sender vi resterne til sortering og nedbrydning, hvor det bliver forarbejdet til granulat. Affaldet er nu blevet til et råmateriale. 

Billede: Jacob Busk Jensen, salgschef Byggeri og Skilt og Reklame (t.v.) sammen med Morten Grue Jakobsen, Business Unit Director. Sækkene er fyldt med plastrester, der bliver sendt til genanvendelse.

Støbt om til ny

Råmaterialet får vores leverandør Madreperla, der er specialister i at genanvende akryl. De nedbryder materialet til monomer og reaktionsstøber nye akrylplader. De genanvendte plader er kendt under brandnavnet Green Cast®, som Vink forhandler og sælger videre til kunder, der kan bruge materialet igen. 

Processen kan vi gentage i det uendelige. Vores loop er dermed fuldendt. De genanvendte plader har et CO2 aftryk, der er langt lavere end akrylplader produceret fra ny (76% mindre CO2).

Kvalitetssikring af hele værdikæden

Vi har lavet en grundig audit af vores leverandør af genanvendte plader for at sikre, at plasten blev genanvendt på en forsvarlig måde. Vi har hentet en miljørapport hjem fra de lokale myndigheder, og vi har sendt en prøve af det færdige materiale til analyse hos Teknologisk Institut for at sikre os, at produktet er helt i orden i forhold til indhold af tungmetaller.

Green Cast®-pladerne er fuldstændig ens sammenlignet med nye støbte akrylplader.

Energi bliver genanvendt

Det gode ved den kemiske nedbrydning hos Madreperla er, at vi får et helt rent produkt i sidste ende. Den energi, der bliver frigivet ved nedbrydningen bliver endda optaget i systemet igen og genanvendt til at holde gang i processen.

Vi har en ambition om fuld gennemsigtighed og sporbarhed i vores håndtering af restaffald fra produktionen og vores returloop med akryl er et stort skridt i den rigtige retning.

Returordning er det næste

Det næste skridt er at iværksætte en returordning for vores
største kunder. Vi vil gerne have mulighed for at få akrylrester
tilbage fra kunder til genanvendelse. Der er en stor fordel i at
gå sammen om at få genanvendt rester af plast, da vi kan samle
større mængder sammen til afsending, og vi kan tilbyde en
total sporbar proces fra restfraktion til genbrugsmateriale tilbage
på egne hylder.

Green cast akryl morten grue og jacob busk vink plast

Testprojekt med kunde

Vi har indledt et testprojekt med Induflex A/S, som vi forventer at modtage op mod 20 tons akryl afskær årligt til vores retursystem. Virksomheden fremstiller forskellige produkter i akryl til brug i butikker og andet og har derfor mere afskær - derfor er det utrolig godt for CO2-regnskabet at få vores kunder med i systemet, og vi håber at få flere kunder koblet på fremover.

Se video om projektet til højre, hvor vores ingeniør Simon Finnemann Jensen fortæller om samarbejdet:

 

Fakta

  • Hvert år sender vi 18 tons akrylrester til genanvendelse.
  • Vi forventer at modtage yderligere 20 tons akrylrester fra kunder.
  • Green Cast® akrylpladers bidrag til global opvarmning er 76% mindre end akryl produceret fra ny (virgin akryl).