REACH

REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forordningen har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

 REACH er trådte i kraft den 1. juni 2007. Alle virksomheder i EU, der fremstiller, importerer eller anvender kemiske stoffer og kemiske produkter er omfattet af EU's kemikalieregulering REACH. 

For plastvirksomheder betyder REACH, at kemikalier og plastmaterialer kun må anvendes, hvis de er vurderet og registreret hos EU's kemikalieagentur ECHA. Vink Plast’ produkter fremstilles primært inden for EU, og alle produkter lever efter vores bedste viden op til regulativet.