RoHS

RoHS er en forkortelse af “Restriction of the Use of certain Harzardous Substances in electrical equipment”, eller på dansk begrænsning af anvendelsen af vise farlige stoffer I elektrisk og elektronisk udstyr. Det oprindelige direktiv havde nummer 2002/95/EC og blev vedtaget i 2002 og trådte i kraft i EU den 1. juli 2006.

Direktiv 2011/65/EU trådte i kraft i 2011 og er kendt som RoHS 2 og indeholder, udover de farlige stoffer, en CE mærkning.

I 2015 udsendte EU et nyt direktiv – 2015/863 – som er kendt som RoHS 3. I RoHS 3 tilføjes yderligere fire stoffer (phtalater) til den oprindelige liste.