Friktion og slid

Plast er en rigtig god ide, at overveje i friktionssammenhænge.

Fordele ved plast

- Lav friktion
- Lidt til ingen ekstern smøring nødvendig.
- Ingen korrosion
- Ingen elektrisk erosion (gnist slid)
- Lav stick-slip effekt

Kombination

µ [ Friktions koefficient ]

Slidfaktor,
k  [10-15 m3/Nm]

Teflon – Stål 100Cr6

0.15 - 0.15

630

Messing – Stål 100Cr6

0.15 - 0.25

800

F=100 N - 2 MPa, v=1 m/s, tørløb, testtid: 30 min.

Mindre friktion betyder mindre energi. Plast har, alt efter drift betingelser, mindre slid end metal mod metal. En ofte overset fordel ved plast er, at den mindre vægtfylde betyder mindre energi ved bevægelse. Det betyder, at der skal bruges mindre energi på at opstarte og stoppe en plastdel i bevægelse sammenlignet med en metaldel. Er selve konstruktionen lavet af plast frem for aluminum (f.eks. en gribearm til en robot), vil vægten kunne mere end halveres og det dertil hørende slid på gear, motor og lejer nedsættes.

Ting man skal overveje ved konvertering fra metal til plast

  • Maksimalt fladetryk til temperaturen.
  • Udvidelse ved fugtoptagelse og varmeudvidelse. 
  • Plast er isolerende. Det kan give problemer med akkumulering af varme, og det kan betyde at plastmaterialet kan blive så varmt, at det kan komme uden for sit funktionsområde.
  • PV-værdi er en god indikator for om plastmaterialet vil fungere til applikation. (hastighed*fladetyk)=(pressure*velocity)=PV

Hvis der opstår spørgmål eller er brug for hjælp, er man altid velkommen til at kontakte Vink Plast og få hjælp til at finde det mest optimale materiale til din applikation.

Billeder og tal er delvist fra denne hjemmeside: http://www.tribology-abc.com/book/disclaimer.htm

 

Friktionskoefficient grafer

Slid grafer

PETP-TX: Told for ventil

Opgave  

Ved udgangen af 2004 skulle der findes en vinder af Vinks egen pris:
 Vink Vision Award, der hvert år gives til den plastapplikation, der forener det enkle med en optimal udnyttelse af det valgte materiales fordelagtige egenskaber.
 

Løsning

Cabinplant A/S fremstiller maskiner til fødevarebranchen. I det konkrete tilfælde skulle man fremstille en maskine til sortering af fladfisk. Maskinen løfter fisk op fra et roterende rundbord og afleverer dem på et transportbånd. Her bliver hver fisk fotograferet og efterfølgende sorteret i.h.t. dens vægt.
 
Ventilen, hvori tolden er monteret, åbner og lukker dels for vakuum på 0,4 bar og dels for vand ved ca. 3 bar. Der er monteret 24 ventiltolde i deling på en Ø2500 mm karussel.
  
Materialevalget faldt på Ertalyte® (PETP) TX, fordi det ikke absorberer vand, er formstabilt og har fremragende slidegenskaber, samt at dets gode bearbejdningsegenskaber giver en god totaløkonomi.
 

Gevinst

Stærkt emne der kan holde også i længden, med mange fine detaljer, der muliggør teknisk advanceret brug.
 

PETP-TX: Delkomponenter til tekstilmaskiner

Opgave  

Kunden - som fremstiller maskiner til udskæring af læder og andre tekstiler til beklædning - søgte et erstatningsmateriale til udformningen af nye delkomponenter i sine maskiner. 
  
Kravet til disse komponenter var, at de skulle være stærke og i mange tilfælde ekstremt små. 
 

Løsning

Materialevalget faldt på PETP-TX, som skulle erstatte de dele, kunden tidligere havde lavet i messing. PETP-TX tilbyder i forhold til messing en langt længere levetid, en bedre slidstyrke samt færre driftsstop.
 

Gevinst

Ingen driftsstop, ingen reklamationer og lavere serviceomkostninger.