Download CSR politik                     Download Miljøbrochure

CSR politik

Mission.
Vink Plast’s mission er at skabe værdi for sine kunder, leverandører og medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vores plastløsninger skabes og håndteres under hensyntagen til mennesker og miljø og vi har derfor integreret sociale-, samfundsmæssige- og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter.

Download vores seneste CSR rapport (pdf, juni 2022

 

 

              

Anstændige jobs.
Vink Plast har et stort ansvar overfor medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor vil vi bibeholde og udvikle på social- og sundhedsfremmende tiltag samtidig med at vi foretager løbende målinger af medarbejdertilfredshed og fremmøde. Vi tror på vigtigheden af at opretholde en rummelig arbejdsplads, der sikrer vore medarbejdere en god balance mellem arbejdsliv og fritid, ligesom vi ønsker at støtte medarbejderne i at have et sundt og aktivt liv.

Ansvarligt forbrug og produktion.
Vores overordnede målsætning er at reducere vores CO2-udledning med 50% frem til 2030. Desuden har vi stor fokus på genanvendte materialer og på sortering og genanvendelse af vores produktionsfraskær og øvrige affaldsfraktioner. Vi arbejder løbende på at optimere og dokumentere materialeflowet efter principperne i den cirkulære økonomi.

Partnerskaber.
Jomfruplast er en begrænset ressource og fremstillingen er mere forurenende end genanvendelsesprocessen. Derfor giver det god mening at indgå i projekter som skal sikre vores mål om at øge mængden af genanvendt plastafskær fra produktionen. Vi er en del af en længere værdikæde og arbejder tæt sammen med kunder og leverandører i partnerskaber, hvor vi på struktureret vis søger at dele vores know-how om produkter, miljø og marked og derefter agere ud fra denne viden.

Bæredygtige produkter og rapportering.
Vi oplever en stigende efterspørgsel efter produkter der er produceret med omtanke for miljøet og efter miljømærkede produkter, og vi vil hellere end gerne efterkomme kundernes ønsker. Derfor fokuserer vi på at øge vores udbud af materialer med regenereret indhold, så vi kan være med helt i front, når det drejer sig om at levere de mest bæredygtige produkter til vores kunder. Vi indgår langvarrige samarbejder med de mest innovative leverandører og videnspartnere og opfordrer samtidig eksisterende samarbejdspartnere til bæredygtig praksis, grøn rapportering og dokumentation af indholdsstoffer, CO2-udledning og bæredygtige initiativer.

Code of conduct for Vink Plast

Download på dansk!