Download CSR politik                     Download Miljøbrochure

CSR politik

Mission
Vink Plast’ mission er at skabe værdi for sine kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter. Det er vigtigt for os, at vores plastløsninger skabes og håndteres under hensyntagen til mennesker og miljø og vi har derfor integreret sociale-, samfundsmæssige- og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. 

Download vores seneste CSR rapport (pdf, juni 2022)

 

              

Anstændige jobs
Vink Plast har et stort ansvar overfor medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor vil vi bibeholde og udvikle på social- og sundhedsfremmende tiltag samtidig med at vi foretager løbende målinger af medarbejdertilfredshed og fremmøde. Vi tror på vigtigheden af at opretholde en rummelig arbejdsplads, der sikrer vores medarbejdere en god balance mellem arbejdsliv og fritid, ligesom vi ønsker at støtte medarbejderne i at have et sundt liv. Gennem individuelle uddannelsesplaner vil vi sikre en optimal kompetenceudvikling af medarbejderen.

Ansvarligt forbrug og produktion
Vores overordnede målsætning er at reducere vores CO2-udledning med 50 % frem mod 2030. Desuden har vi stor fokus på genanvendte materialer og på sortering og genanvendelse af vores produktionsafskær og øvrige affaldsfraktioner. Vi arbejder løbende på at optimere og dokumentere materiale flowet efter principperne i den cirkulære økonomi.

Partnerskaber
Ren plast er et oliebaseret produkt og dermed en begrænset ressource. Fremstillingen er oftest mere forurenende end genanvendelsesprocessen. Derfor giver det god mening at indgå i projekter, som skal sikre vores mål om at øge mængden af genanvendt plastafskær fra produktionen. Vi er en del af en længere værdikæde og arbejder tæt sammen med kunder og leverandører i partnerskaber, hvor vi på struktureret vis søger at dele vores knowhow om produkter, miljø og marked og derefter agere ud fra denne viden.

Bæredygtige produkter og rapportering
Vi oplever en stigende efterspørgsel efter produkter der er produceret med omtanke for miljøet og efter miljømærkede produkter. Vi efterkommer gerne kundernes ønsker. Derfor fokuserer vi på at øge vores udbud af materialer med regenereret indhold, så vi kan være med helt i front, når det drejer sig om at levere de mest bæredygtige produkter til vores kunder. Vi indgår langsigtede samarbejder med de mest innovative leverandører og videns partnere og opfordrer eksisterende samarbejdspartnere til bæredygtig praksis, grøn rapportering og dokumentation af indholdsstoffer, CO2-udledning og bæredygtige initiativer.

De 10 generelle principper i FN’s Global Impact
Vink Plast støtter de 10 generelle principper i FN’s Global Impact:

Menneskerettigheder:

  1. Vi støtter, respekterer og beskytter menneskerettighederne indenfor vores indflydelsesområde – blandt alle vores interessenter.
  2. Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder:

  1. Vi anerkender medarbejdernes frihed til organisering og ret til kollektive forhandlinger.
  2. Vi støtter al udryddelse af tvangsarbejde.
  3. Vi støtter afskaffelse af børnearbejde.
  4. Vi eliminerer enhver form for diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø:

  1. Vi støtter forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  2. Vi tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
  3. Vi tilskynder til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption:
Vi modarbejder enhver form for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 

Code of conduct for Vink Plast

Download på dansk!