Logo

PEI plader

Dette materiale - med det kemiske navn kaldet polyetherimide - finder stor anvendelse indenfor medicinal-, medico-, elektronik- og fødevareindustrien. Blandt hyppige anvendelser findes bl.a.:

 • Komponenter i medicinalapparater som udsættes for dampautoklavering
 • Steriliseringsbakker
 • Håndtag til tandlæge- og operationsapparater
 • Hydrauliske sammenkoblinger og fittings
 • Elektriske isolatorer
 • Komponenter i medicoapparater og analyseudstyr
 • Komponenter i mælkemaskiner, pumper og ventiler

Højeste maksimale driftstemperatur i luft er 170°C, men materialet bibeholder høj mekanisk styrke og stivhed over et bredt temperaturområde. Det har glimrende hydrolyseresistens og tåler hyppig sterilisation med damp. Samtidig er det sejt selv ved lave temperaturer og tilbyder god dimensionsstabilitet. PEI er modstandsdygtig over for radioaktiv stråling – gamma og røntgen stråler - og har samtidig gode elektriske og dielektriske egenskaber. PEI er anvendelig til direkte kontakt med fødevarer.

Særligt om PEI 1000 (ravgult/translucent):

PEI 1000 halvfabrikata er fremstillet af råvaren Ultem®. Denne avancerede polymer er særegen, idet den kombinerer enestående termiske, mekaniske og elektriske egenskaber samtidig med, at materialet er svært antændeligt og har en meget ringe røgudvikling. Disse egenskaber gør materialet meget velegnet til blandt andet:

 • Elektriske/ elektroniske isolatorer
 • Forskellige konstruktionskomponenter, der kræver styrke/stivhed i stigende temp.
 • Fremstilling af medicinal- og analyseudstyr (p.g.a. materialets hydrolyseresistens)
 • Råvaren anvendt til fremstilling af PEI 1000 halvfabrikata er USP godkendt/klasse VI.
Vil du vide mere om PEI?