Vink er en del af
"plastklyngen" i Randers Kommune

Plastklyngen i Randers består af landets mest moderne og automatiserede industrivirksomheder. Vink er en del af det og derfor med til at udvikle både nye anvendelser for plast, men også samtidig i forhold til at træne fremtidens plastspecialister. Et sådan eksempel er Thomas som har været med i en lille film om uddannelsen som industri tekniker.
 
 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies