Middelfart Rådhus: Danmarks første DGNB Diamant-byggeri

Middelfart Rådhus har modtaget Danmarks første DGNB Diamant certificering, der kun tildeles byggerier som overholder strenge brand- og miljøkrav ift. konstruktionsmaterialer. Rådhusets facader er prydet med Larson® aluminiumsandwich plader, der som et af ganske få lakerede facadematerialer opfylder alle påkrævede brand- og miljøkrav! 

Læs mere om den innovative grønne facadeløsning herunder og download Byggeri og Arkitektur artiklen om projectet her!

Chrom- og blyfri facadeplader opfylder alle brand- og miljøkrav

Kravene opstillet i DGNB's beskrivelse for miljøvenlige byggerier består af mange parametre - herunder også for facadematerialerne - der skal imødekommes før en certificering kan tildeles. Første udfordring for Vink Plast var derfor, at finde et aluminiumsandwich produkt som havde tilstrækkelig høj brandklassificering. Larson® FR alu-sandwichplader har en B-s¹,dº iht. UNE EN 13501-1 klassifikation, der dermed fint dækkede den udfordring.  

Den næste udfordring var dog sværere, da der i forhold til den grønne profil også var særdeles strenge krav. Normen for lakerede aluminiumsandwichplader er nemlig sådan, at der ofte anvendtes chrom- og bly i lakblandingerne. Dette måtte ikke være tilfældet med Middelfart Rådhus, hvorfor Vink gik i tæt dialog med råvareleverandøren af Larson pladerne. Her fandt man en løsning i form af flotte Larson® PVdF lakerede Champagne Metallic plader som er fuldstændig chrom- & blyfri! Laktykkelsen - der endda kun var på 31 my - var endda EPD godkendte, hvilket samlet set imødekom alle stillede miljøkrav. Dermed kunne facadedelen også opfylde de nødvendige kriterier for at opnå diamant standarden i DGNB beskrivelsen.

Garanti på hele 10 år trods beliggenhed nær havet!
Middelfart Rådhus ligger tæt på vandet. Derfor blev tykkelsen af bagsidebeskyttelsen forøget, således den saltholdige luft ikke skulle føre til korrosion. Til trods for at risikoen - uanset den ekstra beskyttelse - altid er til stede, så valgte Vink alligevel at give 10 års garanti på facadepladerne.

Flot udført, holdbart og særdeles energivenlig
Fjeldsø Enterprise var den ansvarlige montør på facademontagen, hvor Vink's rolle var både som sparringspartner før- og efter montagen samt i forhold til den indledende tilpasning af pladerne. Fjeldsø Entreprise bukkede- og formerede herefter selv pladerne til de elegante kassetter. Kassette-konstruktionen er tegnet fra arkitektens hånd til at tillade et maksimalt lysindfald med effektfulde skygger, der kun tillader et beskedent varmetab til trods for de store vinduespartier. Da byggeriet stod færdigt i august 2017, var det derfor som et moderne, stilrent og miljøvenligt rådhus, der - som Danmarks første - nu altså også har opnået DGNB Diamant certificering. 

Middelfart Rådhus er tegnet af Henning Larsen og opført som totalentreprise af 5E Byg med Fjelsø Enterprise som facadeansvarlig.

Læs også mere på arkitektens hjemmeside her!

Error executing template "Designs/vink-iris-2017-12/Paragraph/I_ImageAndVideoCarousel.cshtml"
System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'D:\Dynamicweb.net\Solutions\Buchs\files\Images\VINK Danmark\Produkter\Larson\Carl Jr Randers'.
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit()
  at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost)
  at System.IO.DirectoryInfo.InternalGetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e6557f503d7b48fda971db41c289561c.Execute() in D:\Dynamicweb.net\Solutions\Buchs\files\Templates\Designs\vink-iris-2017-12\Paragraph\I_ImageAndVideoCarousel.cshtml:line 308
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using System.Web; @using System.IO; @using System.Linq; @{ 2 init(); 3 } 4 5 @functions { 6 private string currentGroupType { get; set; } 7 8 public void init() 9 { 10 string isFirst = GetString("ParagraphContainerIsFirst"); 11 string groupStart = GetString("Item.BreakoutSettings.StartGroup"); 12 13 if (isFirst == "True" && groupStart == "False"){ 14 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 15 } 16 17 if (groupStart == "True"){ 18 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 19 string newGroupType = GetString("Item.BreakoutSettings.GroupType.Value"); 20 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = newGroupType; 21 } 22 23 else { 24 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 25 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = currentGroupType; 26 } 27 } 28 29 30 public string NewGroup(string theGroupClass) 31 { 32 string groupTextColorTheme = " dark-text"; 33 if (GetString("Item.BreakoutSettings.GroupTextColorTheme") == "bright") { 34 groupTextColorTheme = " bright-text"; 35 } 36 string groupPadding = ""; 37 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.Margin"))) { 38 groupPadding = " " + GetString("Item.BreakoutSettings.Margin").Replace(","," "); 39 } 40 string groupGradient = ""; 41 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundGradient")) && GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundGradient") != "none") { 42 groupGradient = " " + GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundGradient"); 43 } 44 45 string groupClass = theGroupClass + groupTextColorTheme + groupPadding + groupGradient; 46 string isFirst = GetString("ParagraphContainerIsFirst"); 47 string groupStart = GetString("Item.BreakoutSettings.StartGroup"); 48 string contentPlaceholder = GetString("ParagraphContainer"); 49 string paragraphID = GetString("ParagraphID"); 50 string masonryStart = (string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.BreakoutSettings.Masonry")) ? "False" : GetString("Item.BreakoutSettings.Masonry")); 51 string masonryClass = ""; 52 string masonrySizer = ""; 53 if (masonryStart == "True") { 54 masonryClass = " masonry"; 55 masonrySizer = "<div class=\"grid-sizer " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryMobile") + " " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryTabletPortrait") + " " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryTabletLandscape") + " " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryDesktop") + "\"></div>"; 56 } 57 58 if (isFirst == "True" && groupStart == "False" && contentPlaceholder != "menuwrap"){ 59 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = "full"; 60 return "<div class=\"container-fluid\"><div class=\"row\">"; 61 } 62 if (isFirst == "True" && groupStart == "False" && contentPlaceholder == "menuwrap"){ 63 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = "constrained"; 64 return "<div class=\"container-fluid\"><div class=\"container\"><div class=\"row\">"; 65 } 66 67 string groupStyles = ""; 68 string groupBgColor = ""; 69 string groupBgImg = ""; 70 71 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundColor"))) { 72 groupBgColor = "background-color:" + GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundColor") + ";"; 73 } 74 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundImage"))) { 75 groupBgImg = "background-image: url('" + GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundImage") + "');"; 76 } 77 groupStyles = " style=\"" + groupBgColor + groupBgImg + "\""; 78 79 if (isFirst == "True" && groupStart == "True" && contentPlaceholder != "menuwrap"){ 80 string newGroup = GetString("Item.BreakoutSettings.GroupType.Value"); 81 currentGroupType = newGroup; 82 if (currentGroupType == "full") 83 { 84 if (newGroup == "full") { 85 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 86 } 87 if (newGroup == "constrained") { 88 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 89 } 90 else { 91 return string.Empty; 92 } 93 } 94 95 if (currentGroupType == "constrained") 96 { 97 if (newGroup == "full") { 98 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 99 } 100 101 if (newGroup == "constrained") { 102 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 103 } 104 105 else { 106 return string.Empty; 107 } 108 109 } 110 else { 111 return string.Empty; 112 } 113 } 114 115 if (isFirst == "False" && groupStart == "True" && contentPlaceholder != "menuwrap"){ 116 string newGroup = GetString("Item.BreakoutSettings.GroupType.Value"); 117 118 if (currentGroupType == "full") 119 { 120 if (newGroup == "full") { 121 return "</div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 122 } 123 if (newGroup == "constrained") { 124 return "</div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 125 } 126 else { 127 return string.Empty; 128 } 129 } 130 131 if (currentGroupType == "constrained") 132 { 133 if (newGroup == "full") { 134 return "</div></div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 135 } 136 137 if (newGroup == "constrained") { 138 return "</div></div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 139 } 140 141 else { 142 return string.Empty; 143 } 144 145 } 146 else { 147 return string.Empty; 148 } 149 } 150 151 if (isFirst == "True" && groupStart == "True" && contentPlaceholder == "menuwrap"){ 152 string newGroup = "constrained"; 153 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = "constrained"; 154 currentGroupType = "constrained"; 155 156 if (currentGroupType == "constrained") 157 { 158 159 if (newGroup == "constrained") { 160 string navAlign = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["ShowSideNav"]); 161 int navCols = Dynamicweb.Core.Converter.ToInt32(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["SideNavCols"]); 162 int contentCols = 12 - navCols; 163 if (navAlign == "left"){ 164 navAlign = " col-md-push-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(navCols); 165 } else { 166 navAlign = ""; 167 } 168 return "<div class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-xs-12 col-md-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(contentCols) + @navAlign + "\"><div class=\"row\">"; 169 } 170 171 else { 172 return string.Empty; 173 } 174 175 } 176 else { 177 return string.Empty; 178 } 179 } 180 181 else 182 { 183 return string.Empty; 184 } 185 } 186 187 public string LastGroup() 188 { 189 string isLast = GetString("ParagraphContainerIsLast"); 190 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 191 if (isLast == "True"){ 192 string contentPlaceholder = GetString("ParagraphContainer"); 193 194 if (currentGroupType == "full" && contentPlaceholder != "menuwrap") 195 { 196 return "</div></div>"; 197 } 198 199 if (currentGroupType == "constrained" && contentPlaceholder != "menuwrap") 200 { 201 return "</div></div></div>"; 202 } 203 204 if (contentPlaceholder == "menuwrap") 205 { 206 string navAlign = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["ShowSideNav"]); 207 int navCols = Dynamicweb.Core.Converter.ToInt32(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["SideNavCols"]); 208 int contentCols = 12 - navCols; 209 string navClass = " right-nav"; 210 if (navAlign == "left"){ 211 navClass = " left-nav"; 212 navAlign = " col-md-pull-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(contentCols); 213 } else { 214 navAlign = ""; 215 } 216 return "</div></div><div class=\"col-md-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(navCols) + @navClass + " hidden-xs hidden-sm" + @navAlign + "\">" + @RenderSnippet("sidenav") + "</div></div></div></div>"; 217 } 218 219 else { 220 return string.Empty; 221 } 222 } 223 else 224 { 225 return string.Empty; 226 } 227 } 228 229 public string ColumnClass() 230 { 231 string mobile = GetString("Item.WidthSettings.WidthMobile") + " "; 232 string portrait = GetString("Item.WidthSettings.WidthTabletPortrait") + " "; 233 string landscape = GetString("Item.WidthSettings.WidthTabletLandscape") + " "; 234 string desktop = GetString("Item.WidthSettings.WidthDesktop"); 235 236 if (string.IsNullOrWhiteSpace(mobile)) { 237 mobile = "col-xs-12 "; 238 } 239 240 if (string.IsNullOrWhiteSpace(portrait)) { 241 portrait = ""; 242 } 243 if (string.IsNullOrWhiteSpace(landscape)) { 244 landscape = ""; 245 } 246 247 return mobile + portrait + landscape + desktop; 248 } 249 250 public string CenterBlock() 251 { 252 string centerBlock = ""; 253 if (GetString("Item.WidthSettings.CenterBlock") == "True") { 254 centerBlock = " center-col"; 255 } 256 return centerBlock; 257 } 258 259 260 } 261 @NewGroup("imageandvideocarousel-group paragraph-group") <div class="iv-carousel col-sm-12 themed-text"> <div class="iv-title">@GetString("Item.Header")</div> <div class="swiper-container carousel-container"> <div class="swiper-wrapper"> @{ var slides = GetLoop("Item.Slides"); } @foreach (LoopItem s in slides) { string thelink = ""; string thetarget = "_top"; if(s.GetBoolean("Item.Slides.Active")) { string image = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(s.GetString("Item.Slides.SlideImage")); if(s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "image") { int imageCount; imageCount = s.GetLoop("Item.Slides.Images").Count; <div class="swiper-slide iv-images-slide"> <a href="javascript:void(0);" class="iv-image-wrap iv-image-link"> <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> <span class="iv-photo-count">@imageCount &times; </span> <span class="iv-zoom-icon"></span> </a> @foreach (LoopItem i in s.GetLoop("Item.Slides.Images")) { string slideimage = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(i.GetString("Item.Slides.Images.Image")); if(i.GetBoolean("Item.Slides.Images.Active")) { <a href="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=1000&height=1000&Crop=5&Compression=70&image=@slideimage" data-sub-html="@i.GetString("Item.Slides.Images.ImageText")" class="iv-gallery-image-link"></a> } } <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> </div> } if(s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "image-folder") { var thefolder = @s.GetString("Item.Slides.ImagesFolder"); var thedirectory = new DirectoryInfo(HttpContext.Current.Server.MapPath("~"+thefolder)); int imageCount; imageCount = thedirectory.GetFiles().Length; <div class="swiper-slide iv-images-slide"> <a href="javascript:void(0);" class="iv-image-wrap iv-image-link"> <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> <span class="iv-photo-count">@imageCount &times; </span> <span class="iv-zoom-icon"></span> </a> @if (thedirectory.Exists) { var files = thedirectory.GetFiles(); if (files.Any()) { foreach (var file in files) { var type = file.Extension; if(type == ".jpg" || type==".png" || type==".JPG" || type==".PNG"){ var fileName = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(file.Name); string encodedFolder = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(thefolder); var fileUrl = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=1000&height=1000&Crop=5&Compression=90&image=" + string.Format("{0}/{1}", encodedFolder, fileName); <a href="@fileUrl" class="iv-gallery-image-link" title="@type"></a> } } } } <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> </div> } if(s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "video") { if(s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "youtube" || s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "vimeo") { string videoURL = ""; if (s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "youtube") { videoURL = @s.GetString("Item.Slides.YoutubeID"); } if (s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "vimeo") { videoURL = @s.GetString("Item.Slides.VimeoID"); } bool fetchThumb = false; if(s.GetBoolean("Item.Slides.FetchYouTubeThumb")){ fetchThumb = true; } if(fetchThumb == true){ image = "background-image:url('https://img.youtube.com/vi/" + s.GetString("Item.Slides.YoutubeID").Replace("https://youtu.be/","").Replace("https://www.youtube.com/watch?v=","") + "/sddefault.jpg')"; } else { image = "background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=" + image + "')"; } <div class="swiper-slide iv-youtube-slide"> <a href="@videoURL" class="iv-image-wrap iv-youtube-link" data-sub-html="@s.GetString("Item.Slides.VideoDescription")"> <span class="iv-image" style="@image"></span> <span class="iv-video-icon"></span> </a> <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> </div> } if(s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "html5") { string slideId = "video" + @s.GetString("Item.Slides.Id"); <div class="swiper-slide iv-html5-slide"> <a class="iv-image-wrap iv-html5-link" data-html="#@slideId" data-sub-html="@s.GetString("Item.Slides.VideoDescription")"> <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> <span class="iv-video-icon"></span> </a> <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> <div style="display:none;" id="@slideId"> <video class="lg-video-object lg-html5" controls preload="none"> <source src="@s.GetString("Item.Slides.VideoFile")" type="video/mp4"> Your browser does not support HTML5 video. </video> </div> </div> } } if(s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "link") { <div class="swiper-slide iv-pdf-slide"> @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(@s.GetString("Item.Slides.InternalLink"))) { thelink = @s.GetString("Item.Slides.InternalLink"); } else { thelink = @s.GetString("Item.Slides.ExternalLink"); } @if(@s.GetString("Item.Slides.Target") == "True"){ thetarget = "_blank"; } <a href="@thelink" target="@thetarget" class="iv-image-wrap iv-pdf-link"> <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> <span class="iv-link-icon"></span> </a> <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> </div> } if(s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "pdf") { <div class="swiper-slide iv-pdf-slide"> <a href="@s.GetString("Item.Slides.PDFfile")" class="iv-image-wrap iv-pdf-link"> @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(@s.GetString("Item.Slides.SlideImage"))) { <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> } else { <span class="iv-pdf-image"><img src="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=400&Compression=70&image=@s.GetString("Item.Slides.PDFfile")" class="img-responsive" /></span> } <span class="iv-pdf-icon">PDF </span> <span class="iv-download-icon"></span> </a> <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> </div> } } } </div> </div> <div class="swiper-button-prev @GetString("Item.ArrowColor")"></div> <div class="swiper-button-next @GetString("Item.ArrowColor")"></div> </div> @LastGroup() @helper RenderHeading() { if (GetBoolean("Item.ShowTitle") != false){ if (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Title"))) { <h1 class="dw-section-title"> <span> @GetString("Item.Title") </span> </h1> } } } @helper RenderButton() { var Url = GetString("Item.Link"); if (!string.IsNullOrEmpty(Url) && !string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.LinkText"))) { if (Url.Contains("http")) { <text> <p class="pull-right" style="margin-bottom: 30px !important"> <a href="@GetString("Item.Link")" target="_blank" class="btn btn-dw-primary pull-right">@GetString("Item.LinkText")</a> </p> </text> } else if (Url.Contains("/")) { <text> <p class="pull-right" style="margin-bottom: 30px !important"> <a href="@GetString("Item.Link")" class="btn btn-dw-primary pull-right" download>@GetString("Item.LinkText")</a> </p> </text> } else { <text> <p class="pull-right" style="margin-bottom: 30px !important"> <a href="@GetString("Item.Link")" class="btn btn-dw-primary pull-right">@GetString("Item.LinkText")</a> </p> </text> } } } @helper RenderSubHeading() { if (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Subtitle"))) { <h2> @GetString("Item.Subtitle") </h2> } } @helper RenderModule() { @GetString("ParagraphModule") } @functions { private string RenderImage(string image) { if (!string.IsNullOrEmpty(image)) { if (GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile") == "True"){ image = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=600&amp;Compression=50&amp;image=" + image; return image; } else { return image; } } return ""; } private string GetImageBorderCss() { if (GetString("Item.ImageStyle") == "cover") { return "padding: 8px"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "cover-border") { return "padding: 4px; border: 1px solid #e1e1e1; border-radius: 0px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "frame") { return "padding: 6px; border: 1px solid #e1e1e1; border-radius: 0px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "rounded") { return "border-radius: 8px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "ball") { return "border-radius: 1000px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "shadow") { return "box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2)"; } else { return string.Empty; } } }

Mere information om facadeløsningen på Middelfart Rådhus?
 
Per Nørgaard
Eller ta' direkte kontakt med Per Nørgaard Projektkonsulent, Byggeri, Byg