Middelfart Rådhus: Danmarks første DGNB Diamant-byggeri

Middelfart Rådhus har modtaget Danmarks første DGNB Diamant certificering, der kun tildeles byggerier som overholder strenge brand- og miljøkrav ift. konstruktionsmaterialer. Rådhusets facader er prydet med Larson® aluminiumsandwich plader, der som et af ganske få lakerede facadematerialer opfylder alle påkrævede brand- og miljøkrav! 

Læs mere om den innovative grønne facadeløsning herunder og download Byggeri og Arkitektur artiklen om projectet her!

Chrom- og blyfri facadeplader opfylder alle brand- og miljøkrav

Kravene opstillet i DGNB's beskrivelse for miljøvenlige byggerier består af mange parametre - herunder også for facadematerialerne - der skal imødekommes før en certificering kan tildeles. Første udfordring for Vink Plast var derfor, at finde et aluminiumsandwich produkt som havde tilstrækkelig høj brandklassificering. Larson® FR alu-sandwichplader har en B-s¹,dº iht. UNE EN 13501-1 klassifikation, der dermed fint dækkede den udfordring.  

Den næste udfordring var dog sværere, da der i forhold til den grønne profil også var særdeles strenge krav. Normen for lakerede aluminiumsandwichplader er nemlig sådan, at der ofte anvendtes chrom- og bly i lakblandingerne. Dette måtte ikke være tilfældet med Middelfart Rådhus, hvorfor Vink gik i tæt dialog med råvareleverandøren af Larson pladerne. Her fandt man en løsning i form af flotte Larson® PVdF lakerede Champagne Metallic plader som er fuldstændig chrom- & blyfri! Laktykkelsen - der endda kun var på 31 my - var endda EPD godkendte, hvilket samlet set imødekom alle stillede miljøkrav. Dermed kunne facadedelen også opfylde de nødvendige kriterier for at opnå diamant standarden i DGNB beskrivelsen.

Garanti på hele 10 år trods beliggenhed nær havet!
Middelfart Rådhus ligger tæt på vandet. Derfor blev tykkelsen af bagsidebeskyttelsen forøget, således den saltholdige luft ikke skulle føre til korrosion. Til trods for at risikoen - uanset den ekstra beskyttelse - altid er til stede, så valgte Vink alligevel at give 10 års garanti på facadepladerne.

Flot udført, holdbart og særdeles energivenlig
Fjeldsø Enterprise var den ansvarlige montør på facademontagen, hvor Vink's rolle var både som sparringspartner før- og efter montagen samt i forhold til den indledende tilpasning af pladerne. Fjeldsø Entreprise bukkede- og formerede herefter selv pladerne til de elegante kassetter. Kassette-konstruktionen er tegnet fra arkitektens hånd til at tillade et maksimalt lysindfald med effektfulde skygger, der kun tillader et beskedent varmetab til trods for de store vinduespartier. Da byggeriet stod færdigt i august 2017, var det derfor som et moderne, stilrent og miljøvenligt rådhus, der - som Danmarks første - nu altså også har opnået DGNB Diamant certificering. 

Middelfart Rådhus er tegnet af Henning Larsen og opført som totalentreprise af 5E Byg med Fjelsø Enterprise som facadeansvarlig.

Læs også mere på arkitektens hjemmeside her!

Error executing template "Designs/vink-iris-2017-12/Paragraph/I_ImageAndVideoCarousel.cshtml"
System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'D:\Dynamicweb.net\Solutions\Buchs\files\Images\VINK Danmark\Produkter\Larson\Carl Jr Randers'.
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit()
  at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost)
  at System.IO.DirectoryInfo.InternalGetFiles(String searchPattern, SearchOption searchOption)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_26f4b704fd4e4332934fb65ccb90721c.Execute() in D:\Dynamicweb.net\Solutions\Buchs\files\Templates\Designs\vink-iris-2017-12\Paragraph\I_ImageAndVideoCarousel.cshtml:line 307
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 @using System.Web; 3 @using System.IO; 4 @using System.Linq; 5 6 @{ 7 init(); 8 } 9 10 @functions { 11 private string currentGroupType { get; set; } 12 13 public void init() 14 { 15 string isFirst = GetString("ParagraphContainerIsFirst"); 16 string groupStart = GetString("Item.BreakoutSettings.StartGroup"); 17 18 if (isFirst == "True" && groupStart == "False"){ 19 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 20 } 21 22 if (groupStart == "True"){ 23 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 24 string newGroupType = GetString("Item.BreakoutSettings.GroupType.Value"); 25 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = newGroupType; 26 } 27 28 else { 29 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 30 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = currentGroupType; 31 } 32 } 33 34 35 public string NewGroup(string theGroupClass) 36 { 37 string groupTextColorTheme = " dark-text"; 38 if (GetString("Item.BreakoutSettings.GroupTextColorTheme") == "bright") { 39 groupTextColorTheme = " bright-text"; 40 } 41 string groupPadding = ""; 42 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.Margin"))) { 43 groupPadding = " " + GetString("Item.BreakoutSettings.Margin").Replace(","," "); 44 } 45 string groupGradient = ""; 46 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundGradient")) && GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundGradient") != "none") { 47 groupGradient = " " + GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundGradient"); 48 } 49 50 string groupClass = theGroupClass + groupTextColorTheme + groupPadding + groupGradient; 51 string isFirst = GetString("ParagraphContainerIsFirst"); 52 string groupStart = GetString("Item.BreakoutSettings.StartGroup"); 53 string contentPlaceholder = GetString("ParagraphContainer"); 54 string paragraphID = GetString("ParagraphID"); 55 string masonryStart = (string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.BreakoutSettings.Masonry")) ? "False" : GetString("Item.BreakoutSettings.Masonry")); 56 string masonryClass = ""; 57 string masonrySizer = ""; 58 if (masonryStart == "True") { 59 masonryClass = " masonry"; 60 masonrySizer = "<div class=\"grid-sizer " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryMobile") + " " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryTabletPortrait") + " " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryTabletLandscape") + " " + GetString("Item.BreakoutSettings.MasonryGrid.MasonryDesktop") + "\"></div>"; 61 } 62 63 if (isFirst == "True" && groupStart == "False" && contentPlaceholder != "menuwrap"){ 64 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = "full"; 65 return "<div class=\"container-fluid\"><div class=\"row\">"; 66 } 67 if (isFirst == "True" && groupStart == "False" && contentPlaceholder == "menuwrap"){ 68 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = "constrained"; 69 return "<div class=\"container-fluid\"><div class=\"container\"><div class=\"row\">"; 70 } 71 72 string groupStyles = ""; 73 string groupBgColor = ""; 74 string groupBgImg = ""; 75 76 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundColor"))) { 77 groupBgColor = "background-color:" + GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundColor") + ";"; 78 } 79 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundImage"))) { 80 groupBgImg = "background-image: url('" + GetString("Item.BreakoutSettings.BackgroundImage") + "');"; 81 } 82 groupStyles = " style=\"" + groupBgColor + groupBgImg + "\""; 83 84 if (isFirst == "True" && groupStart == "True" && contentPlaceholder != "menuwrap"){ 85 string newGroup = GetString("Item.BreakoutSettings.GroupType.Value"); 86 currentGroupType = newGroup; 87 if (currentGroupType == "full") 88 { 89 if (newGroup == "full") { 90 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 91 } 92 if (newGroup == "constrained") { 93 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 94 } 95 else { 96 return string.Empty; 97 } 98 } 99 100 if (currentGroupType == "constrained") 101 { 102 if (newGroup == "full") { 103 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 104 } 105 106 if (newGroup == "constrained") { 107 return "<div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 108 } 109 110 else { 111 return string.Empty; 112 } 113 114 } 115 else { 116 return string.Empty; 117 } 118 } 119 120 if (isFirst == "False" && groupStart == "True" && contentPlaceholder != "menuwrap"){ 121 string newGroup = GetString("Item.BreakoutSettings.GroupType.Value"); 122 123 if (currentGroupType == "full") 124 { 125 if (newGroup == "full") { 126 return "</div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 127 } 128 if (newGroup == "constrained") { 129 return "</div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 130 } 131 else { 132 return string.Empty; 133 } 134 } 135 136 if (currentGroupType == "constrained") 137 { 138 if (newGroup == "full") { 139 return "</div></div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 140 } 141 142 if (newGroup == "constrained") { 143 return "</div></div></div><div id=\"" + paragraphID + "\" class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row" + @masonryClass + "\">" + @masonrySizer; 144 } 145 146 else { 147 return string.Empty; 148 } 149 150 } 151 else { 152 return string.Empty; 153 } 154 } 155 156 if (isFirst == "True" && groupStart == "True" && contentPlaceholder == "menuwrap"){ 157 string newGroup = "constrained"; 158 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"] = "constrained"; 159 currentGroupType = "constrained"; 160 161 if (currentGroupType == "constrained") 162 { 163 164 if (newGroup == "constrained") { 165 string navAlign = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["ShowSideNav"]); 166 int navCols = Dynamicweb.Core.Converter.ToInt32(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["SideNavCols"]); 167 int contentCols = 12 - navCols; 168 if (navAlign == "left"){ 169 navAlign = " col-md-push-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(navCols); 170 } else { 171 navAlign = ""; 172 } 173 return "<div class=\"container-fluid " + @groupClass + "\"" + @groupStyles + "><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-xs-12 col-md-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(contentCols) + @navAlign + "\"><div class=\"row\">"; 174 } 175 176 else { 177 return string.Empty; 178 } 179 180 } 181 else { 182 return string.Empty; 183 } 184 } 185 186 else 187 { 188 return string.Empty; 189 } 190 } 191 192 public string LastGroup() 193 { 194 string isLast = GetString("ParagraphContainerIsLast"); 195 currentGroupType = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentGroupType"]); 196 if (isLast == "True"){ 197 string contentPlaceholder = GetString("ParagraphContainer"); 198 199 if (currentGroupType == "full" && contentPlaceholder != "menuwrap") 200 { 201 return "</div></div>"; 202 } 203 204 if (currentGroupType == "constrained" && contentPlaceholder != "menuwrap") 205 { 206 return "</div></div></div>"; 207 } 208 209 if (contentPlaceholder == "menuwrap") 210 { 211 string navAlign = Dynamicweb.Core.Converter.ToString(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["ShowSideNav"]); 212 int navCols = Dynamicweb.Core.Converter.ToInt32(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().Area.Item["SideNavCols"]); 213 int contentCols = 12 - navCols; 214 string navClass = " right-nav"; 215 if (navAlign == "left"){ 216 navClass = " left-nav"; 217 navAlign = " col-md-pull-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(contentCols); 218 } else { 219 navAlign = ""; 220 } 221 return "</div></div><div class=\"col-md-" + Dynamicweb.Core.Converter.ToString(navCols) + @navClass + " hidden-xs hidden-sm" + @navAlign + "\">" + @RenderSnippet("sidenav") + "</div></div></div></div>"; 222 } 223 224 else { 225 return string.Empty; 226 } 227 } 228 else 229 { 230 return string.Empty; 231 } 232 } 233 234 public string ColumnClass() 235 { 236 string mobile = GetString("Item.WidthSettings.WidthMobile") + " "; 237 string portrait = GetString("Item.WidthSettings.WidthTabletPortrait") + " "; 238 string landscape = GetString("Item.WidthSettings.WidthTabletLandscape") + " "; 239 string desktop = GetString("Item.WidthSettings.WidthDesktop"); 240 241 if (string.IsNullOrWhiteSpace(mobile)) { 242 mobile = "col-xs-12 "; 243 } 244 245 if (string.IsNullOrWhiteSpace(portrait)) { 246 portrait = ""; 247 } 248 if (string.IsNullOrWhiteSpace(landscape)) { 249 landscape = ""; 250 } 251 252 return mobile + portrait + landscape + desktop; 253 } 254 255 public string CenterBlock() 256 { 257 string centerBlock = ""; 258 if (GetString("Item.WidthSettings.CenterBlock") == "True") { 259 centerBlock = " center-col"; 260 } 261 return centerBlock; 262 } 263 264 265 } 266 267 @NewGroup("imageandvideocarousel-group paragraph-group") 268 <div class="iv-carousel col-sm-12 themed-text"> 269 <div class="iv-title">@GetString("Item.Header")</div> 270 <div class="swiper-container carousel-container"> 271 <div class="swiper-wrapper"> 272 @{ 273 var slides = GetLoop("Item.Slides"); 274 } 275 @foreach (LoopItem s in slides) { 276 string thelink = ""; 277 278 279 if (s.GetBoolean("Item.Slides.Active")) { 280 string image = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(s.GetString("Item.Slides.SlideImage")); 281 282 283 if (s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "image") { 284 int imageCount; 285 imageCount = s.GetLoop("Item.Slides.Images").Count; 286 287 <div class="swiper-slide iv-images-slide"> 288 <a href="javascript:void(0);" class="iv-image-wrap iv-image-link"> 289 <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> 290 <span class="iv-photo-count">@imageCount &times; </span> 291 <span class="iv-zoom-icon"></span> 292 </a> 293 @foreach (LoopItem i in s.GetLoop("Item.Slides.Images")) { 294 string slideimage = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(i.GetString("Item.Slides.Images.Image")); 295 if (i.GetBoolean("Item.Slides.Images.Active")) { 296 <a href="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=1000&height=1000&Crop=5&Compression=70&image=@slideimage" data-sub-html="@i.GetString("Item.Slides.Images.ImageText")" class="iv-gallery-image-link"></a> 297 } 298 } 299 <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> 300 </div> 301 } 302 303 if (s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "image-folder") { 304 var thefolder = @s.GetString("Item.Slides.ImagesFolder"); 305 var thedirectory = new DirectoryInfo(HttpContext.Current.Server.MapPath("~" + thefolder)); 306 int imageCount; 307 imageCount = thedirectory.GetFiles().Length; 308 309 <div class="swiper-slide iv-images-slide"> 310 <a href="javascript:void(0);" class="iv-image-wrap iv-image-link"> 311 <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> 312 <span class="iv-photo-count">@imageCount &times; </span> 313 <span class="iv-zoom-icon"></span> 314 </a> 315 @if (thedirectory.Exists) { 316 var files = thedirectory.GetFiles(); 317 if (files.Any()) { 318 foreach (var file in files) { 319 var type = file.Extension; 320 if (type == ".jpg" || type == ".png" || type == ".JPG" || type == ".PNG") { 321 var fileName = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(file.Name); 322 string encodedFolder = System.Web.HttpContext.Current.Server.UrlEncode(thefolder); 323 var fileUrl = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=1000&height=1000&Crop=5&Compression=90&image=" + string.Format("{0}/{1}", encodedFolder, fileName); 324 325 <a href="@fileUrl" class="iv-gallery-image-link" title="@type"></a> 326 } 327 } 328 } 329 } 330 <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> 331 </div> 332 } 333 334 if (s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "video") { 335 336 if (s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "youtube" || s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "vimeo") { 337 string videoURL = ""; 338 if (s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "youtube") { 339 videoURL = s.GetString("Item.Slides.YoutubeID"); 340 } 341 if (s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "vimeo") { 342 videoURL = s.GetString("Item.Slides.VimeoID"); 343 } 344 bool fetchThumb = false; 345 if (s.GetBoolean("Item.Slides.FetchYouTubeThumb")) { 346 fetchThumb = true; 347 } 348 if (fetchThumb == true) { 349 image = "background-image:url('https://img.youtube.com/vi/" + s.GetString("Item.Slides.YoutubeID").Replace("https://youtu.be/", "").Replace("https://www.youtube.com/watch?v=", "") + "/sddefault.jpg')"; 350 } else { 351 image = "background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=" + image + "')"; 352 } 353 354 <div class="swiper-slide iv-youtube-slide"> 355 <a href="@videoURL" class="iv-image-wrap iv-youtube-link" data-sub-html="@s.GetString("Item.Slides.VideoDescription")"> 356 <span class="iv-image" style="@image"></span> 357 <span class="iv-video-icon"></span> 358 </a> 359 <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> 360 </div> 361 } 362 363 if (s.GetString("Item.Slides.VideoType") == "html5") { 364 string slideId = "video" + s.GetString("Item.Slides.Id"); 365 <div class="swiper-slide iv-html5-slide"> 366 <a class="iv-image-wrap iv-html5-link" data-html="#@slideId" data-sub-html="@s.GetString("Item.Slides.VideoDescription")"> 367 <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> 368 <span class="iv-video-icon"></span> 369 </a> 370 <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> 371 <div style="display:none;" id="@slideId"> 372 <video class="lg-video-object lg-html5" controls preload="none"> 373 <source src="@s.GetString("Item.Slides.VideoFile")" type="video/mp4"> 374 Your browser does not support HTML5 video. 375 </video> 376 </div> 377 </div> 378 } 379 } 380 381 if (s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "link") { 382 string linkClass = "iv-image-wrap iv-pdf-link"; 383 <div class="swiper-slide iv-pdf-slide"> 384 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(s.GetString("Item.Slides.InternalLink"))) { 385 thelink = s.GetString("Item.Slides.InternalLink"); 386 } else { 387 thelink = s.GetString("Item.Slides.ExternalLink"); 388 } 389 390 @if (s.GetString("Item.Slides.Target") == "True") { 391 linkClass += "\" target=\"_blank"; 392 } else { 393 linkClass += "\" target=\"_self"; 394 } 395 @if(thelink.IndexOf("#") > -1) { 396 thelink = thelink + "\" onclick=\"location.href='" + thelink + "'"; 397 } 398 <a href="@thelink" class="@linkClass"> 399 <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> 400 401 <span class="iv-link-icon"></span> 402 </a> 403 404 405 <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> 406 </div> 407 } 408 409 if (s.GetString("Item.Slides.SlideType") == "pdf") { 410 <div class="swiper-slide iv-pdf-slide"> 411 <a href="@s.GetString("Item.Slides.PDFfile")" class="iv-image-wrap iv-pdf-link"> 412 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(s.GetString("Item.Slides.SlideImage"))) { 413 <span class="iv-image" style="background-image:url('/Admin/Public/GetImage.ashx?width=500&Height=300&Compression=70&image=@image')"></span> 414 } else { 415 <span class="iv-pdf-image"><img src="/Admin/Public/GetImage.ashx?width=400&Compression=70&image=@s.GetString("Item.Slides.PDFfile")" class="img-responsive" /></span> 416 } 417 <span class="iv-pdf-icon">PDF </span> 418 <span class="iv-download-icon"></span> 419 </a> 420 <span class="iv-slide-title">@s.GetString("Item.Slides.SlideTitle")</span> 421 </div> 422 } 423 424 425 426 } 427 428 } 429 430 431 </div> 432 433 434 435 </div> 436 <div class="swiper-button-prev @GetString("Item.ArrowColor")"></div> 437 <div class="swiper-button-next @GetString("Item.ArrowColor")"></div> 438 </div> 439 @LastGroup() 440 @helper RenderHeading() { if (GetBoolean("Item.ShowTitle") != false){ if (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Title"))) { <h1 class="dw-section-title"> <span> @GetString("Item.Title") </span> </h1> } } } @helper RenderButton() { var Url = GetString("Item.Link"); if (!string.IsNullOrEmpty(Url) && !string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.LinkText"))) { if (Url.Contains("http")) { <text> <p class="pull-right" style="margin-bottom: 30px !important"> <a href="@GetString("Item.Link")" target="_blank" class="btn btn-dw-primary pull-right">@GetString("Item.LinkText")</a> </p> </text> } else if (Url.Contains("/")) { <text> <p class="pull-right" style="margin-bottom: 30px !important"> <a href="@GetString("Item.Link")" class="btn btn-dw-primary pull-right" download>@GetString("Item.LinkText")</a> </p> </text> } else { <text> <p class="pull-right" style="margin-bottom: 30px !important"> <a href="@GetString("Item.Link")" class="btn btn-dw-primary pull-right">@GetString("Item.LinkText")</a> </p> </text> } } } @helper RenderSubHeading() { if (!string.IsNullOrEmpty(GetString("Item.Subtitle"))) { <h2> @GetString("Item.Subtitle") </h2> } } @helper RenderModule() { @GetString("ParagraphModule") } @functions { private string RenderImage(string image) { if (!string.IsNullOrEmpty(image)) { if (GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile") == "True"){ image = "/Admin/Public/GetImage.ashx?width=600&amp;Compression=50&amp;image=" + image; return image; } else { return image; } } return ""; } private string GetImageBorderCss() { if (GetString("Item.ImageStyle") == "cover") { return "padding: 8px"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "cover-border") { return "padding: 4px; border: 1px solid #e1e1e1; border-radius: 0px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "frame") { return "padding: 6px; border: 1px solid #e1e1e1; border-radius: 0px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "rounded") { return "border-radius: 8px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "ball") { return "border-radius: 1000px !important"; } else if (GetString("Item.ImageStyle") == "shadow") { return "box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2)"; } else { return string.Empty; } } } 441

Mere information om facadeløsningen på Middelfart Rådhus?
 
Per Nørgaard
Eller ta' direkte kontakt med Per Nørgaard Projektkonsulent, Byggeri, Byg