Blå POM Plast til fødevarekontakt (FKM)

Blå POM til små finmekaniske emner eller store tandhjul

Maskinindustrien har længe anvendt POM til f.eks. tandhjul, glidelejer og -skinner, styreskinner, ruller, hjul, skruer og en lang række andre komponenter. Indenfor fødevareindustrien anvendes POM ofte i vedligeholdelsesfri funktioner, hvor man søger stor styrke, elasticitet og dimensionsstabilitet. I nyere tid, har den blå FKM variant af POM vundet særlig stor indpas. Dels fordi den har alle de traditionelle fordele fra POM, men i særdeleshed også fordi, at det er markant nemmere at se såfremt der sker skader eller afrivninger på emnet under drift. Således er fødevaresikkerheden øget betydeligt, idet du rent visuelt nemt kan spotte fraktioner af emnet da den blå farve sjældent ses i fødevarer. 

Særligt om blå POM:

  • Udmærket kombination af hårdhed, stivhed, sejhed
  • Prismæssigt konkurrencedygtigt
  • Nemt at se pga. den markante blå farve ved brud på dele
  • Høj udmattelsesstyrke og ringe koldflydningstendens (fjedrende)
  • Gunstige friktions- og slidforhold ved ideel materialeoverflade
  • Nøjagtighed og dimensionsstabilitet
  • Bredt anvendelsestemperaturområde/resistens over for mange kemikalier/miljøer. Dog ikke stærke mineralsyrer og oxiderende kemikalier, UV-stråling (sollys), kontakt med varmt vand samt anvendelser med groft slid

Plast & fødevarer

EU-lovgivning om fødevarekontaktmaterialer - Regulation (EC) No 1935/2004Vink forhandler en lang række materialer bestemt til kontakt med fødevarer, der lever op til det nye regulativ EC 1935/2004.

Registrering hos Fødevarestyrelsen

I henhold til fødevarelovens § 281 jf. § 15 i autorisationsbekendtgørelsen skal alle fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer registreres hos Fødevarestyrelsen. Da Vink forhandler materialer og emner til direkte kontakt med fødevarer, er Vink registreret hos Fødevarestyrelsen.

Download vores kontrolrapport

Download "Plast og fødevarer" fra Vink Plast
Download "Oversigt over FKM materialer" fra Vink Plast

Læs mere om REACH og RoHS i menuen til venstre.

Overensstemmelseserklæringer

Vink Plast tilbyder overensstemmelseserklæringer - i h.h.t. gældende EU lovgivning - på de materialer i vores sortiment der er egnede til kontakt med fødevarer (FKM - fødevare kontakt materialer). Følgende er udsnit fra Fødevarestyrelsens rapport om samme:

"I EU er der krav om, at FKM virksomheder og deres leverandører af fx halvfabrikata skal overholde krav om god fremstillingsmæssig praksis. Myndighederne skal kontrollere, at dette sker. I Danmark er der krav om at FKM virksomheder skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, og de er omfattet af den offentlige kontrol. Se bagatelgrænser for registrering. Kravene i lovgivningen gælder producenterne/importører af udgangsstoffer, halvfabrikata og færdige FKM.

Producenter af udgangsstoffer som kemiske enkeltstoffer er ikke omfattet af EU’s forordning om god fremstillingsmæssig praksis og disse virksomheder er derfor heller ikke omfattet af det danske krav om, at virksomheder indenfor FKM området skal registreres. Det samme gælder virksomheder, der producerer eller importere FKM af sten og læder. Konsekvensen af, at disse virksomheder ikke registreres er, at deres FKM ikke kontrolleres direkte i de ansvarlige virksomheder, men andet steds i kæden, fx hos deres kunder i detailhandlen.

I nogle af de specifikke EU regler om FKM, fx plast og genvundet plast er der listet krav til indhold i overensstemmelseserklæringer."

Vil du vide mere om blå POM og fødevarer?

Udfyld formularen så vender vi tilbage til dig
Rikke Kusk
Eller ta' direkte kontakt med Rikke Kusk Salgskonsulent, industri, Industri & bearbejdning